Archyvavimas

Archyvu laikoma vieta, kur kaupiami, saugomi dokumentai. Archyvavimo sąvoka dažnai vartojama kalbant apie verslą, kadangi jame neapsieinama be šūsnies įvairiausių sąskaitų, sutarčių ir kitokių svarbių įforminimų

Nuo dokumentų archyvavimo priklauso personalo produktyvumas. Visų pirma, šis procesas padeda sutaupyti erdvės. Sutikite – jos dažniausiai nebūna per daug. Visų antra, archyvavimas yra naudingas ekonomiškai. Kadangi išsaugoma nemažai vietos, nebūtina įsigyti naujų spintų, lentynų, tunto segtuvų ir kitų reikmenų. Taigi sutaupomas ne vienas litas. Visų trečia, dokumentų archyvavimo dėka tampa lengviau susiorientuoti, kur kas yra. O tai lemia aiškesnį darbą ir greitesnį tikslo pasiekimą.

Svarbu tinkamai pasiskirstyti. Jei archyvavimas bus liepiamas atlikti visam personalui, tikėtinas nemažas bruzdesys ir painiava. Todėl patartina paskirti atsakingą asmenį arba pasamdyti šias paslaugas vykdančią kompaniją.