Dokumentų naikinimas

Dokumentų naikinimas – tai paslauga, užtikrinanti saugumą. Kiekvienai įstaigai labai svarbu, kad konfidenciali dokumentų informacija neatsidurtų viešumoje, o pasinaudojant dokumentų naikinimo paslauga užsitikrinamas su informacija susijęs saugumas.

Kad būtų aišku, kas yra dokumentų naikinimas ir kodėl ši paslauga reikalinga, reikia pateikti konfidencialios informacijos apibūdinimą. Žvelgiant iš įmonės prizmės, tai dokumentai, kurių archyvavimo laikas pasibaigęs, o duomenys neturėtų būti atskleisti pašaliniams asmenims (pavyzdžiui, konkurentams). Kokie yra dokumentų saugojimo terminai ir kada turi būti atliekamas dokumentų naikinimas, nurodoma teisės aktuose. Proceso metu vadovaujamasi nustatytais reikalavimais.

Dokumentų naikinimas gali apimti įvairią konfidencialią informaciją. Tai ne tik popieriniai dokumentai ar kasos juostos, bet ir audio, video formatu išsaugota informacija, elektroninių laikmenų turinys bei kt. O naikinti būtina ne vien dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo. Pakanka tik įsivaizduoti, kokia grėsmė kiltų, jei svarbūs įmonės duomenys pakliūtų į konkurentų rankas.

Žinoma, kyla klausimas, kodėl viso proceso neatlikus patiems. Esmė paprasta – didelės laiko ir pinigų sąnaudos, kas stabdo harmoningą įmonės veiklą. Naikinimo aparatai, jų priežiūra, darbuotojų susikoncentravimas ne į tiesiogines savo pareigas, o į dokumentų šalinimą – tai reikšmingos dalys, sukuriančios produktyvumo mažėjimą ir mažinančios įmonės išlaidų panaudojimo tikslingumą.

Turbūt teisingiausias mūsų darbo apibūdinimas – švarumas. Dokumentų naikinimą atliekame be skrupulų, tad Jūs galite jaustis saugiai.