Vertimai

Vertimas – tai procesas, kurio metu rašytinė / sakytinė informacija perteikiama kita kalba. Kadangi kiekvienoje kalboje apstu darbą sunkinančių veiksnių (pavyzdžiui, keistai skambančios frazės, kurių pažodinis vertimas skambėtų tiesiog kvailai), nenuostabu, kad vienas vertėjas negali turėti visų pasaulio kalbų įgūdžių.

Mūsų siūlomos siūlomos vertimo paslaugos apima rusų, anglų, norvegų ir latvių kalbas. Kiekviena iš jų pasižymi savitomis ypatybėmis, todėl darbas atliekamas ne tik turint patirties bei žinių bagažą, bet ir susikoncentravus ties atliekamu darbu.

Rusų kalba geriausiai pažįstama ne pačiai jauniausiai kartai, o tiems žmonėms, kurie gyveno sovietmečiu. Bet tai toli gražu nereiškia mažareikšmiškumo. Ji priklauso rytų slavų kalbų grupei ir yra populiariausia iš slavų kalbų. Įdomu tai, kad rusų kalba turi panašumų su lietuviškąja (pavyzdžiui, panašūs linksniai). O vienas ryškiausių savitumo požymių – kirilicos abėcėlė, kurioje raidės visiškai kitokios, nei įprasta matyti lietuvių ar kitoje, pavyzdžiui, anglų kalboje.

Anglų kalba tarytum pati save pristato, kadangi ji vartojama daugelyje sričių. Tai germanų kalbų grupės kalba. Jos, kaip pirmosios užsienio kalbos, mokoma mokyklose. Visgi net ir esant milžiniškam populiarumui ne kiekvienam lengvai „įkandamos“ kai kurios frazės, ypač bandant jas susieti su lietuvių kalba. Ką ir kalbėti apie 12 laikų, kiekvienas kurių pasižymi savomis ypatybėmis bei taisyklėmis.

Norvegų kalba atrodo kiek svetimesnė nei minėtosios rusų ar anglų. Tačiau jos reikšmė nuolat auga – kad tai taptų aišku, pakanka pasidomėti lietuvių emigracijos ir kelionių mastais į Norvegiją. O prireikus dokumentų vertimo neapsieinama be profesionalų, galinčių užtikrinti aukščiausią rezultatą.

Latvių kalba turi nemažai sąsajų su lietuvių kalba. Ir viena, ir kita priklauso baltų kalbų grupei. Žinoma, nėra svetimas ir originalumas. Ryškus bruožas – pirmojo skiemens kirčiavimas. Egzistuoja trys tarmės: lyviškoji, latgalių, vidurinioji. Pastaroji dar išskiriama į trejetą patarmių. Nors ne vienas žodis labai primena gimtąją lietuvių kalbą, kokybiškas teksto vertimas vis vien reikalauja įgūdžių.

Vertimas – tai teksto perteikimas kita kalba. Šis procesas reikalauja ne tik mokėti svetimos kalbos žodžius. Norint kokybiškai išversti tekstą reikia įsigilinti, suprasti kiekvieną frazę, žinoti, kaip tai parašyti kita kalba, nepalikti nei vienos klaidos ir, žinoma, nepamesti minties, nesusimaišyti, išlaikyti rišlumą.

Vertimo pažodžiui laikai seniai baigėsi. Tai puikiai iliustruoja įvairūs automatinio vertimo įrankiai. Jais naudojantis tekstas tampa nesuprantamas, žodžiai tarpusavyje visiškai nesuderinami, neišsirutulioja jokia mintis. Todėl ir vertėjai dirbdami nesivadovauja vien tik žodžiais. Neretai tenka studijuoti kitos šalies kultūrą, žinoti, kaip įvairius posakius perteikti gimtąja kalba. Beje, pastaroji, nors ir atrodo artima, atsijoja gerus vertėjus nuo blogų – svetimos kalbos mokėjimas yra tik viena medalio pusė. Jei į lietuvių kalbą verčiamame tekste priveliame gramatinių klaidų, darbo negalima laikyti atliktu kokybiškai.

Vieni iš didžiausios atsakomybės reikalaujančių vertimų yra dokumentiniai. Čia  kiekvienas punktas yra labai svarbus, kadangi vertimas apima tokius dokumentus kaip diplomai ar medicininiai dokumentai. Klientai turi būti užtikrinti, kad atliktas darbas bus patvirtintas. Tai atlieka notaras. Yra keletas skirtingų siuacijų.

Situacija, kai notaras nesupranta kalbos

Jeigu notarui nesuprantama dokumento kalba, vertimu užsiimti gali profesionalus vertėjas, kurį notaras žino. Tuomet nustatant asmenybes patvirtinamas vertėjo parašo tikrumas.

Dokumentų kopijų patvirtinimas

Kopijų tikrumas patvirtinamas tik tais atvejais, kai dokumentai atitinka Lietuvos Respublikus įstatymus.

Notariškas vertėjo parašo patvirtinimas vertimo kopijoms

Šioje situacijoje originalus dokumentas susiūtas su vertimu bei antspauduotas notaro. Pastarasis pasirūpina originalaus dokumento ir jo vertimo puslapių kopijomis, po to jas patvirtina.

Kai kurie žmonės mano, jog tekstų vertimui pakanka šiek tiek mokėti užsienio kalbą. Tai klaidinga nuomonė, o dokumentų vertimas yra tokia sritis, kurioje negali būti nė kalbos apie neprofesionalumą. Ir turbūt aišku, kodėl.