Kas yra raštvedyba ir archyvavimas?

Raštvedybos reikšmė įmonės valdyme

Raštvedybos stilius labai daug ką pasako apie įmonės kultūrą, bei jos požiūrį į kokybę. Nuo to kaip greitai ir kokybiškai darbuotojas paruoš dokumentus, priklausys ir organizacijos įvaizdis, bei sekmė. Valdymo kokybė ir jos efektyvumas, bei svarbiausia, organizacijos autoritetas. Žodinė kalba, nuo kanceliarinės skiriasi labai daug. Ne veltui yra organizuojami seminarai, kursai, kurių pagalba išmokstama kanceliarinės kalbos ypatumų ir nustatytų raštvedybos reikalavimų.

Į raštvedybos sąvoka įeina įstaigos vidaus administravimas, apimantis struktūros valdymą, finansinių ir materialinių išteklių ir personalo valdymą. Raštvedybos sąvoką galima pakeisti ir platesne – dokumentų valdymu. Dokumentų valdymas apima ne tik dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, bet ir visą su dokumentais susijusios informacijos valdymą.

Dokumentų valdymas, archyvavimas

Dokumentacijos tvarkymas, dažniausiai yra nukeliamas į paskutinę vietą, beveik visose įmonėse. Dėl šios priežasties, nukenčia darbo efektyvumas.  Kadangi tarp susikaupusių dokumentų atrasti reikiamą, darosi vis sudėtingiau ir taip yra prarandama daug brangaus laiko. Organizacija siekianti efektyvios veiklos, privalo kokybiškai optimizuoti dokumentus. Dokumentų saugojimui, redagavimui, paruošimui, dažniausiai yra naudojami kompiuteriai su specialiai tam pritaikyta programine įranga.

Dokumentų valdymas, turi labai didelę reikšmę organizacijoje. Efektyvi organizacijos veikla būna tik tada, kai dokumentai yra valdomi teisingai ir vadovaujamasi dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Dėl šių pagrindinių dalykų, priklauso institucijos įvaizdis, bei sėkmė.

 

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,